AOF.no

FTV 1- Ny som tillitsvalgt Fellesforbundet Indre Østland

Kurs ID: 502310

Oppstart

tirsdag 21. mars 2023

Slutter

fredag 24. mars 2023

Påmeldingsfrist

mandag 20. februar 2023

Timeantall

Totalt: 23

Timer med foreleser: 23

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Thon Partner Hotel Elgstua

Trondheimsvegen 9

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 1 - lover og avtaler (FTV1)

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Bli kjent med tillitsvalgtrollen, klubbarbeid, oppgaver og verktøy.

Få en innføring i tariffoppgjør, forhandlinger og protokollskriving.

Bli kjent med Fellesforbundet og forbundets oppbygging og oppgaver.

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Dag 1: Oppmøte med kaffe og morning break kl.:0900, slutt for dagen kl.:1700

Dag 2: Kl.: 0900 - 1700

Dag 3: Kl.: 0900 - 1700

Dag 4.: Kl.: 0900 - 1300

Lunsj alle dager kl.: 1300 og middag Kl.: 1800

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Thon Partner Hotel Elgstua

Trondheimsvegen 9

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.