AOF.no

Fransk nybegynner trinn 1

Kurs ID: 500079

Oppstart

mandag 9. oktober 2023

Slutter

mandag 27. november 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:30

Påmeldingsfrist

fredag 6. oktober 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nybegynnerkurs i Fransk

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende franskkunnskaper- kanskje skal du på ferie til et fransktalende land.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Dette er helt grunnleggende franskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks.
turisme eller reisesammenheng.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et fransktalende land. Du lærer
å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel fransk. I tillegg vil du også lære en del

om den franske kulturen.

Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Uttrykke seg muntlig Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. Uttrykke seg skriftlig Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. Vokabular Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Ingen eksamen.

Deltakeren betaler selv for kurset

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.