AOF.no

Fransk nybegynner trinn 1

Dette er helt grunnleggende franskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks. turisme eller reisesammenheng. Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et fransktalende land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel fransk. I tillegg vil du også lære en del om den franske kulturen.

 Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. 

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende franskkunnskaper- kanskje skal du på ferie til et fransktalende land.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Dette er helt grunnleggende franskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i f.eks.
turisme eller reisesammenheng.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et fransktalende land. Du lærer
å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel fransk. I tillegg vil du også lære en del om den franske kulturen.

Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Uttrykke seg muntlig Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner. Uttrykke seg skriftlig Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. Vokabular Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Ingen eksamen.

Deltakerne betaler selv for kurset.

Interessert i noen av disse?