AOF.no

Fransk konversasjon

Kurset er for deg som kan lese en tekst på fransk og forstå meningen av teksten slik at det kan prates sammen om tema.

Formålet med kurset er å utvikle ordforråd og uttrykk for å forstå bedre en "autentisk" fransk konversasjon om forskjellige vanlige tema, f.eks: forskjellig måte å uttrykke seg mellom Norge, Frankrike og andre europeiske land, samme tradisjoner men forskjellige måter å feire dem, fritidsaktiviteter, skolesystemet og det franske samfunnet, vi sammenligner kulturelle forskjeller. 

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

17.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Voksne personer som ønsker å lære mer av det franske språket, grammatikk, ordforråd og den franske kulturen.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Utvikle vokabular

Kulturelle forskjeller mellom Frankrike og Norge (økonomi, politikk, utdanningssystemet, sosiale media, fritidsinteresser, tradisjoner, historie.

Lese og diskutere forskjellige tekster og artikler.

Grammatikk

Trene på å forstå og uttrykke seg bedre i samtaler

Gjennom kurset skal deltaker få:

- Utviklet sitt vokabular med tanke på fransk grammatikk og konversasjon.

- Få innsikt og kjennskap til fransk kultur, politikk, sosiale media, tradisjoner.

Klasseromsundervisning, individuelt og i grupper. Avisartikler, lærebok og internettvisninger

Ingen eksamen.

Deltaker betaler selv for kurset

Interessert i noen av disse?