AOF.no

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer!

Velkommen til et todelt kurs spesialtilpasset deg som skal jobbe i førsteklasse. Kanskje er du førsteklasselærer for aller første gang, eller kanskje det er lenge siden sist? Kan hende du bare trenger ny giv og oppdaterte tips? Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. 

Hvordan kan læreren skape trygge rammer som gir rom for lek, læring og mestring – en god skolestart.

I løpet av kurset vil du få mange praktiske eksempler, tips om organisering, lister med tips og noen enkle undervisningsopplegg som du kan ta i bruk de første skoleukene.

Preschool teacher and children using globe.

Oppstart

27.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 890,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Preschool teacher and children using globe.

Kurset retter seg mot alle førsteklasselærere.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

  • Tips og ideer til god skolestart

  • Den første lese- og skriveopplæringen

  • Begreper i matematikk

  • Tverrfaglig og flerfaglig opplæring

  • Lek og læring

  • Foreldresamarbeid

  • Klasseromsideer

  • Ulike undervisningstips

Kursholder Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett, lesing og skriving. Linda har over 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen.  Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen hennes i alle fag. Linda holder også kurs i Cooperative Learning og tidlig innsats i leseopplæringen. Linda sitt slagord er: Aktive elever er glade elever og glade elever lærer mer.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset går over 2 dager, a 2 timer per dag;
Del 1 | 27. august kl. 18.00–20.00.
Del 2 | 29. august kl. 18.00–20.00.

Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?