AOF.no

Forstå kommuneøkonomi

Kurs ID: 500628

Oppstart

torsdag 13. januar 2022

Slutter

lørdag 31. desember 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

TROMSØ

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset gir en samfunnsmessig forståelse av formålet med et kommuneregnskap, og gir deltakerne innsikt i grunnleggende forskjeller på et bedriftsregnskap og et kommuneregnskap.

Temaer som behandles i kurset er;

 • Begynnelsen – om hvordan kommunen skal fremstå som samfunnsbygger og levere tjenester både på et mikro- og makronivå.

 • Grunnleggende regnskapsforståelse – om hvordan en kontoplan er bygd opp, og hva som er den vesentligste forskjellen mellom en privat bedrift og en kommune.

 • Økonomi handler ikke bare om budsjett – om hvordan en kommune hele tiden må balansere sine budsjetter etter den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet.

 • Fra husholdningsregnskap til konsernregnskap – om hvordan en kan forklare ovenfor kommunens innbyggere om hvor mye midler som er tilgjengelig for hver person til å dekke de kommunale oppgavene.

 • Grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper – om hva som regulerer det kommunale regnskapet.

 • Veien videre – hvordan en kan benytte kontinuerlig forbedring til å få mest mulig ut av de få midlene en disponerer.

Foreleser - Tom Erik Moe

Tom Erik Moe jobber som kompetanserådgiver i Fagakademiet AOF. Han har MA (Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen. Han har bred erfaring fra prosjektledelse i inn- og utland og økonomisk rådgivning. Moe har i en årrekke vært benyttet som foreleser i internasjonal markedsføring, økonomi, data, reiseliv mv. på høyskolenivå. Moe har også bakgrunn fra bank, frivillig/tvungen forvaltning i NAV, nærings- og utviklingsrådgiver i Sørreisa kommune samt deltakelse i en rekke regionale og internasjonale prosjekter.

Kontaktinfo og pris

Ta kontakt med Tom Erik Moe for pris og gjennomføring. Kurset kan holdes over hele landet.

Tlf 476 93 932 - epost tom.erik.moe@aof.no

Avdelingsledere, enhetsledere, kommunalsjefer, politikere, brukergrupper og tillitsvalgte.

Ingen behov for forkunnskaper innen økonomi.

Kurset gir en samfunnsmessig forståelse av formålet med et kommuneregnskap, og gir deltakerne innsikt i grunnleggende forskjeller på et bedriftsregnskap og et kommuneregnskap.

Temaer som behandles i kurset er;

 • Begynnelsen – om hvordan kommunen skal fremstå som samfunnsbygger og levere tjenester både på et mikro- og makronivå.

 • Grunnleggende regnskapsforståelse – om hvordan en kontoplan er bygd opp, og hva som er den vesentligste forskjellen mellom en privat bedrift og en kommune.

 • Økonomi handler ikke bare om budsjett – om hvordan en kommune hele tiden må balansere sine budsjetter etter den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet.

 • Fra husholdningsregnskap til konsernregnskap – om hvordan en kan forklare ovenfor kommunens innbyggere om hvor mye midler som er tilgjengelig for hver person til å dekke de kommunale oppgavene.

 • Grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper – om hva som regulerer det kommunale regnskapet.

 • Veien videre – hvordan en kan benytte kontinuerlig forbedring til å få mest mulig ut av de få midlene en disponerer.

Kursdeltaker skal få økt kompetanse, samt lære nye verktøy og gi deltakerne større forståelse av praksisfeltet. 

Gjennomføres som fysisk samling over to dager. Samlingen er praksisbasert, hvor mye av tiden går til å løse gruppeoppgaver på tvers av fagområder. Her kan flere kommuner gå sammen om opplæringen, og slik kunne dra veksler på hverandres erfaringer.

Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.

Finansiert av bestiller.

Troms og Finnmark

TROMSØ

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.