AOF.no

Forkurs for EWC-medlemmer

Kurs ID: 502941

Oppstart

onsdag 23. august 2023

Slutter

torsdag 24. august 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

torsdag 1. juni 2023

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Thon Hotel Arena

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vervet krever internasjonal kommunikasjon, og i dette kurset får du praktisert relevant engelsk som gjør deg bedre rustet i arbeidet som EWC.

Arbeidsspråket er hovedsaklig engelsk.

Hensikten er å skape en arena for norske EWC-representanter hvor det er rom for å fordype seg i relevante temaer som omhandles på kurset.

Det gjelder spesielt alt som faller inn under begrepet interkulturell kommunikasjon og praktisering av språkferdigheter i engelsk.

Et sentralt element på kurset er erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Alle EWC-representanter er ressurspersoner som har noe å bidra med i et fellesskap som dette kurset.

Det dreier seg om både kompetanse som de har tilegnet seg i rollen og om problemstillinger og utfordringer de møter i hverdagen.

 • Norske representanter i Europeiske Samarbeidsutvalg

 • Deltakerne skal ha god grunnleggende engelskkunnskaper og kunne delta i samtaler om dagligdagse emner.

 • Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Temaer som berøres på kurset er innenfor følgende områder:

 • kulturelle, politiske og juridiske forskjeller mellom europeiske land

 • direktivet og hvordan det praktiseres i de forskjellige selskapene

 • globale økonomiske og politiske trender

 • fagbevegelsens rolle og muligheter

 • engelsk språk i tilknytning til rollen som EWC representant

 • Hensikten med kurset er å tilby EWC-representanter en arena hvor temaer som angår dem tas opp og diskuteres.

 • I og med at arbeidsspråket gjennom hele samlingen er engelsk, får deltakerne rikelig anledning til å praktisere og utvikle sine språklige ferdigheter og kunnskaper.

 • Et sentralt element på kurset er erfaringsutvekslingen deltakerne i mellom. Alle EWC representanter er ressurspersoner som har noe å bidra med i et fellesskap som dette kurset. Det dreier seg både om kompetanse som de har tilegnet seg i rollen, og om problemstillinger og utfordringer de møter i hverdagen.

 • Det blir også input av eksperter både fra inn- og utlandet.

 • I tillegg blir det rom for engelskspråklig input etter behov.

Ingen eksamen.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste).

Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

Viken

Thon Hotel Arena

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.