AOF.no

Foreldresamarbeid – med barnet i sentrum, 29. november 2022

Kurs ID: 501645

Oppstart

tirsdag 29. november 2022

Slutter

tirsdag 29. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 14. november 2022

Pris

2690,-

Timeantall

Totalt: 7

Timer med foreleser: 7

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

AOF Studiesenter, Vestre Rosten 81

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og det er nødvendig at vi kommuniserer og samarbeider godt med dem.

Hvordan legge til rette for et godt og profesjonelt samarbeid med alle foreldrene i barnehagen, og hvordan sikre at foreldre får medvirke i den individuelle tilretteleggingen for sitt barn?

Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? - foreldrene som utfordrer oss!

Foreleser:

Guri Hauge Andresen

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier, både fra barnehage, skole og avlastning, og spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov. De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Alternativ og supplerende kommunikasjon Trondheim kommune. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret. De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere. For tiden jobber hun med en bok om Alternativ og supplerende kommunikasjon

Ansatte i barnehage, og andre som er i daglig møte med foreldre til barn i barnehagealder

-

  • Foreldrearbeid - foreldresamarbeid

  • Foreldrenes rett til medvirkning i barnehagen

  • Ulike foreldre - ulike møter

  • Utfordrende møter

  • Hvem er de "utfordrende foreldrene"?

  • Hva påvirker foreldresamarbeidet?

  • Den vanskelige foreldresamtalen

  • Hva gjør vi når situasjonen er ute av kontroll?

  • Hvordan fremme godt foreldresamarbeid?

  • Hvilke fordeler har et godt foreldresamarbeid for deg og for barna?

Hvordan sørge for at foreldrene blir våre beste samarbeidspartnere?

Målet er økt innsikt, samt å lære nye verktøy og ferdigheter som fremmer et godt foreldresamarbeid. Etter kurset skal du stå sterkere rustet til å møte ulike foreldretyper og ikke minst ha tro på at det er mulig å legge til rette for et godt samarbeid med alle foreldre.

Fysisk klasseromskurs, i AOF sine kurslokaler - Vestre Rosten 81.

Kl. 09:00-15:30

-

Deltakeravgift, kr. 2.690,- pr deltaker, inkl enkel lunsj.

Avmeldingsfrist er 14.11.22.

Trøndelag

AOF Studiesenter, Vestre Rosten 81

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.