AOF.no

Foreldrene som utfordrer oss – digitalt kurs

Kurs ID: 502429

Oppstart

tirsdag 21. mars 2023

Slutter

tirsdag 21. mars 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

torsdag 16. mars 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? 

Ser vi på foreldrene som ressurspersoner, tjenesteytere eller problem?

Både barnehageloven og opplæringslovens første paragrafer fastslår at vi skal ha et tett samarbeid med foreldrene, så hvordan sørge for at foreldrene blir våre beste samarbeidspartnere?

Foreleser:

Guri Hauge Andresen

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier, både fra barnehage, skole og avlastning, og spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov. De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Alternativ og supplerende kommunikasjon Trondheim kommune. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret. De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere. For tiden jobber hun med en bok om Alternativ og supplerende kommunikasjon

Ansatte i barnehage, og andre som er i daglig møte med utfordrende foreldre

-

  • Hvem er de utfordrende foreldrene?

  • Hva påvirker foreldresamarbeidet?

  • Den vanskelige foreldresamtalen

  • Hva gjør vi når situasjonen er ute av kontroll?

  • Hvordan fremme godt foreldresamarbeid?

  • Hvilke fordeler har et godt foreldresamarbeid for deg og for barna?

I dette kurset skal du få utfordre ditt foreldresyn. Målet er økt innsikt, samt å lære nye verktøy og ferdigheter som fremmer et godt foreldresamarbeid. Etter kurset skal du stå sterkere rustet til å møte utfordringer i samspill med ulike foreldretyper og ikke minst ha tro på at det er mulig å legge til rette for et godt samarbeid med alle foreldre.

Digital gjennomføring 4 timer

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 16.03.2023

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.