AOF.no

Forbundenes grunnopplæring

Kurs ID: 501811

Oppstart

onsdag 19. oktober 2022

Slutter

onsdag 19. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 8

Timer med foreleser: 8

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Frich’s Hotel og Spiseri Alvdal AS (Alvdal Taverna)

Nord-Østerdalveien 5148

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Innlandet, dagskurs for nye tillitsvalgte på Frich`s Hotel Alvdal (Alvdal Taverna)

Fellesforbundets Innlandets medlemmer og tillitsvalgte.

Ingen forkunnskaper

Læremoduler fra: Ny som tillitsvalgt, Vedtekter, Hovedavtalen, Tillitsvalgtes rolle i bedriften.

Kurset skal gi medlemmer og tillitsvalgte kjennskap til Vedtektene som berører klubben, og Hovedavtalen. Kurset tar for seg forskjellige grunnleggende momenter og områder, der den tillitsvalgte skal ha medbestemmelse gjennom drøftinger og forhandlinger. Målet er å få en forståelse for de grunnleggende prinsippene den tillitsvalgte har å jobbe etter for å sikre medbestemmelse og innflytelse i egen bedrift.

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen

Dekkes av ditt forbund

Innlandet

Frich’s Hotel og Spiseri Alvdal AS (Alvdal Taverna)

Nord-Østerdalveien 5148

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.