AOF.no

Fellesforbundet -FOB – Fellesoverenskomsten Byggfag – Region Vest

Kurs ID: 502486

Oppstart

fredag 17. februar 2023

Slutter

søndag 19. februar 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 6. februar 2023

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Lønns- og arbeidsvilkår - Betong - Maler - Tak - Mur - Tømrer - Rør

Gjennomgang av §2 og §3 i FOB, samt innføring i akkordtariffen med noe praktiske utregninger.

Starter fredag og avsluttes søndag

Ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3,-/km eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr. 0,50/km. 

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.