AOF.no

FLT – Landskonferanse Statens vegvesen Tromsø

Kurs ID: 501898

Oppstart

mandag 31. oktober 2022

Slutter

tirsdag 1. november 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

onsdag 5. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FLT Landskonferanse i Statens vegvesen i Tromsø.

Dette er en konferanse gratis for medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk, Statens vegvesen.

Konferansen gir rett til permisjon med lønn jfr Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40.

Konferansested: Statens vegvesen, Tromsø

Hotell: Scandic Ishavshotel Tromsø.

Yrkesaktiv medlem i FLT.

-

Bli kjent med endringer i Hovedtariffavtalen i staten. Kjenne til endringer i Statsansatteloven. Vite hvordan fagbevegelsen kan påvirke innen vegsamferdsel. Kjenne til muligheten for medlemmer i LO sitt fordelsprogram LO Favør. Bli kjent med hvordan samfunnsengasjement kan påvirke endringer i samfunnet.

-

Kursstart: Mandag 31. oktober kl. 11.00
Kursslutt: Tirsdag 01. november kl. 14.00

Dag 1: kl. 11.00 - 17.00, Middag kl. 19.00.
Dag 2: kl. 08.00 - 14.00.

Ingen prøver men refleksjonsoppgaver.

Konferansen er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.