AOF.no

FLT – Konferanse Statens vegvesen

Kurs ID: 502847

Oppstart

torsdag 20. april 2023

Slutter

fredag 21. april 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

mandag 27. mars 2023

Timeantall

Totalt: 10

Timer med foreleser: 10

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Trondheim

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Konferansen vil foregå hos Statens vegvesenets lokaler i Sorgenfrivegen - møterom Månen.

Dette er en konferanse gratis for medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk, Statens vegvesen.

Konferansen gir rett til permisjon med lønn jfr Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40.

Konferansested: Statens vegvesenets lokaler, Sorgenfrivegen, Trondheim

Hotell: Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim

Konferansen er åpen for alle yrkesaktive medlemmer i FLT vegvesen uavhengig av hvilken divisjon du tilhører eller hvor i landet du jobber.

Ingen spesielle krav men å gjøre deg kjent med avtaleverket er en fordel.

Bli kjent med endringer i Hovedtariffavtalen i staten som kom i ny versjon fra 1. januar, bli orientert med pågående arbeid om tilpasningsavtalen til Hovedavtalen i Statens vegvesen. Statsansatteloven regulerer tilsettingsforholdet for deg som jobber i staten. Du vil bli kjent med spesielle temaer i dette lovverket. Bli kjent med Hovedtariffavtalen og etatens lokale lønnspolitikk.

Bli kjent med Tillitsreformen og hvordan denne kan utvikles i etaten. Personalreglementet ble forhandlet og kom i endret utgave 1. mars, du vil bli bedre kjent med innholdet under konferansen. Rekruttering er viktig for å drive en god fagforening. Under konferansen blir du kjent med hvordan rekruttering kan foregå.

Bli kjent med LO Favør og HELP Forsikring. Under konferansen vil arbeidsgiver holde innlegg med ett etatsovergripende innhold.

Bli kjent med avtaleverket, rekruttering, forsikringer og LO Favør og hvordan dette brukes i etaten.

Tidsskjema:

Dag 1: Fra kl. 11.00 - 17.00, Middag kl. 19.00.
Dag 2: Fra kl. 08.00 - 14.00.

  • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen prøver men refleksjonsoppgaver.

Konferansen er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Trøndelag

Trondheim

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.