AOF.no

FLT – Avdelingskonferanse for ansatte i arbeids- og inkluderingsbransjen.

Kurs ID: 502468

Oppstart

torsdag 9. februar 2023

Slutter

fredag 10. februar 2023

Tidsrom

Kl.16:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. februar 2023

Timeantall

Totalt: 8

Timer med foreleser: 8

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) ønsker å invitere inntil 40 medlemmer, både tillitsvalgte og ordinære medlemmer til en felles konferanse på tvers av avdelingene 017 Trondheim og 108 Trøndelag Nord. Vi har økende medlemsvekst og ser at det er en del felles utfordringer med lønnspolitikk og omstillinger, og derfor ønsker vi å gi dere et innblikk i FLTs tanker om bransjen og de utfordringer dere møter på jobben.

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Lena Bae
lena.bae@fides.as
tlf: 932 20 166

Kenneth Aastrøm Hynne
Tlf. 90415158
mail: kenneth.hynne@nortura.no

  • Alle medlemmer og tillitsvalgte i arbeids og inkluderingsbransjen


Det er ingen krav til forkunnskaper

  • Lønnspolitikk

  • Omstilling

  • Klubbarbeid

  • Nettverksbygging

  • FLTs politikk for bransjen av politisk ledelse

  • Opplæring i klubbarbeid

  • Innføring i utarbeidelse av lønnspolitikk på hver enkelt sin arbeidsplass

  • Søke felles løsninger i utfordringer i bransjen, på tvers av klubber

Dag 1: Konferansen starter kl. 16.00. Middag kl. 20.00

Dag 2: oppstart kl. 09.00. Lunsj kl. 12.00, konferansen avsluttes kl. 15.00.

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.
FLT dekker da opphold, mat og reise.

Reisekostnader:
Reiseutgifter dekkes med inntil kr. 1500,- per deltaker. Billigste reisemåte til og fra studiestedet.
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.