AOF.no

FF – Ung i Fellesforbundet

Er du medlem i Fellesforbundet og er under 30 år?

Da er dette kurset for deg!

25-27.oktober arrangerer vi et nyttig og sosialt kurs. Vi ønsker å gi deg mer kunnskap om arbeidslivet, hvordan lønnsforhandlinger foregår og hvilke rettigheter du har på arbeidsplassen. Vi tar for oss mange dagsaktuelle tema på et tre dagers kurs som arrangeres på Quality Airport Hotel Stavanger.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

25.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

Quality Airport Hotel Stavanger

Sømmevegen 1

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte under 30 år.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Faglig politisk samarbeid

Tale- og debatteknikk

Historie og kultur i fagbevegelsen

Fellesforbundet som organisasjon

Ungdomsarbeid

Pensjon

Trakassering og diskriminering

25-27.oktober arrangerer vi et nyttig og sosialt kurs. Vi ønsker å gi deg mer kunnskap om arbeidslivet, hvordan lønnsforhandlinger foregår og hvilke rettigheter du har på arbeidsplassen. Vi tar for oss mange dagsaktuelle tema på et tre dagers kurs som arrangeres på Quality Airport Hotel Stavanger.

Denne gangen er pensjon et stort tema, og du lærer masse om hvordan du best kan spare og påvirke din egen pensjon.

Vi går igjennom de forskjellige forhandlingene, hvordan de påvirker din lønn og ikke minst hvordan du selv kan påvirke disse forhandlingene for best mulig resultat.

Alle temaene er på et generelt nivå, slik at alle skal kunne henge med og forstå hva vi prater om.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med Fellesforbundet Rogaland. Kontaktperson: Mads Ohnstad, mads.ohnstad@fellesforbundet.no, tlf 93033609

Interessert i noen av disse?