AOF.no

FF – Pensjon

Fellesforbundet Region Sør-Øst - pensjonskurs.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

03.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestfold

Folkets Hus Sandefjord

Jernbanealleen 13

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Folketrygden, AFP, Tjenestepensjon

.

Kurset gjennomføres på dagtid

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Interessert i noen av disse?