AOF.no

FF Indre Øst – AIB og VTA Overenskomst kurs

Kurs ID: 502529

Oppstart

torsdag 16. mars 2023

Slutter

fredag 17. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

mandag 27. februar 2023

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Thon Partner Hotel Victoria, Hamar

Strandgaten 21

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Indre Øst ønsker å lage et møtepunkt for alle tillitsvalgte og styremedlemmer innenfor VTA / AIB

Forbundets tillitsvalgte og styremedlemmer innenfor VTA og AIB

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Å gi deltakerne kjennskap til klubbens oppgaver etter deres Hovedavtale LO - ASVL

Gi medlemmer og tillitsvalgte innsikt i egen VTA overenskomst.

Få grunnleggende forståelse for Fellesforbundets oppbygging og arbeidsoppgaver.

Få informasjon om Fellesforbundets landsmøte.

Læremål fra AIB og VTA overenskomsten, Hovedavtalen LO - ASVL og Hovedavtalen LO - NHO

Hvorfor det er viktig å være organisert.

Tillitsvalgtes rolle i forbindelse med rekruttering.

Fellesforbundets oppbygging/ oppgaver og landsmøte

2 dagers kurs, starter med kaffe og biteti kl 09 dag 1, lunsj kl 12, og middag kl 19 for dem som overnatter.

Dag 2, oppstart kl 09, lunsj kl 12, og kursslutt kl 14.

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Thon Partner Hotel Victoria, Hamar

Strandgaten 21

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.