AOF.no

FF – Grunnopplæring

Kurs-id: 504960

Oppstart

mandag 10. juni 2024

Slutter

fredag 14. juni 2024

Tidsrom

Kl. 08.30–16.00

Påmeldingsfrist

mandag 20. mai 2024

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Østfold

Quality Hotell Sarpsborg

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet region Øst inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset GRUNNOPPLÆRING

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold:

 • Arbeiderbevegelsen og samfunnet

 • Det faglig/politiske arbeidet

 • Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy – overenskomsten

 • Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy - hovedavtalen

 • Den tillitsvalgte som forhandler

 • Den tillitsvalgte som møteleder

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert

 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder

 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge

 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar

 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke

 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen

 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid

 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region

 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet

 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår

 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Kurset gjennomføres som dagskole fra kl. 08.00 - 16.00 fra mandag 17. - fredag 21. juni.

Ingen

Kurset er gratis og dekker overnatting, reise og dokumentert arbeidstap etter AOFs satser.

Østfold

Quality Hotell Sarpsborg

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.