AOF.no

FF – FTV 2

Kurs ID: 501301

Oppstart

mandag 28. november 2022

Slutter

torsdag 1. desember 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 8. november 2022

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted:

Quality Airport Hotel Værnes

Børge Ånesen

Tlf: 451 47 565

Epost: borge.anesen@fellesforbundet.org

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte i Møre og Romsdal og Trøndelag som har fullført Faglig tillitsvalgt 1.

Gjennomgått FTV1

Forhandlingsteknikk, Bedriftsøkonomi, Hersketeknikk, Kommunikasjon.

.

.

Ingen eksamen

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Skjema finner du på www.skjema.aof.no

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.