AOF.no

Fellesforbundet – FTV 1

Kurs ID: 501299

Oppstart

mandag 10. oktober 2022

Slutter

torsdag 13. oktober 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

torsdag 15. september 2022

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted:

Quality Airport Hotel, Stjørdal

Knut Skåle

Tlf 95983193

Epost: knut.skale@fellesforbundet.org

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal.

.

Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Fellesforbundet, Årsmøtet.

.

Dag 1: kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 08.30 - 17.00
Dag 3: kl. 08.30 - 17.00
Dag 4: kl. 08.30 - 15.00

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Skjema finner du på www.skjema@aof.no

Trøndelag

Scandic Hell

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.