AOF.no

FF – Faglig Tillitsvalgt 2 Agder vår

Kurs ID: 504782

Oppstart

mandag 15. april 2024

Slutter

torsdag 18. april 2024

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 22. mars 2024

Timeantall

Totalt: 28

Timer med foreleser: 28

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV2 - Faglig Tillitsvalgt modul 2

Dette er et kurs for Fellesforbundets Tillitsvalgte

Målgruppen for kurset er Tillitsvalgte eller andre som har gjennomgått FTV1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Søkere må ha fullført FTV1 eller inneha tilsvarende kompetanse.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse for å kunne gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.