AOF.no

FF – Diskriminering og trakassering

Fellesforbundet Region Sør-Øst inviterer til kurs.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestfold

Thon Partner Hotel Horten

Jernbanegata 1

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Fellesforbundet sine tillitsvalgte/ansatte i avdeling.

Det er ingen krav til forkunnskaper

  • Regelverket

  • Den vanskelige samtalen med bedriftshelsetjenesten

.

Kurset gjennomføres som et dagskurs på Thon Hotel Horten.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres..

Interessert i noen av disse?