AOF.no

FF dagene 2023 for medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet Indre Øst

Kurs ID: 501984

Oppstart

mandag 23. januar 2023

Slutter

onsdag 25. januar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 22. november 2022

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 17

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Indre Øst inviterer til FF dagene 2023.

Vi samler alle tillitsvalgte i Innlandet til felleskurs på våre overenskomster, og du er invitert!

  • Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet Indre Øst


Ingen forkunnskaper

Hvordan engasjere medlemmene i klubben og hvordan endre ordlyden i Overenskomsten?

Bli kjent med reglene i Overenskomsten og/eller Hovedavtalen.

  • Oppstart dag 1 med oppmøteregistrering på hotellet fra 09-10:30. Lunsj kl 13 alle dager og middag for dem som overnatter kl 19 dag 1 og dag 2.

  • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.