AOF.no

FF avd.650 – kurs i akkordtariffen for taktekking

Kurs ID: 502583

Oppstart

torsdag 7. september 2023

Slutter

torsdag 7. september 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

torsdag 31. august 2023

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Akkordkurs taktekking for medlemmer i Fellesforbundet Indre Øst.

Kurset retter seg mot forbundets medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Opplæring og forståelse for akkordtariffene for taktekking

  • FOB kapittel 2 og 3 lønnssystemer og akkordarbeid

  • Utregning og egenkontroll av akkord

  • Opplæring og forståelse for akkordtariffene for taktekking

  • FOB kapittel 2 og 3 lønnssystemer og akkordarbeid

  • Utregning og egenkontroll av akkord

Dagskurs med oppmøte kl.08 og avslutning kl.14:30

Lunsj kl.11:30

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader
Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3,30 pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.