AOF.no

FF – Avd 57 Nord Rogaland – Faglig Tillitsvalgt 1 høst

FTV1 - Faglig tillitsvalgt modul 1.

Dette er et kurs for Fellesforbundets tillitsvalgte og medlemmer i Avd. 57, Nord-Rogaland. Meld deg på i dag!

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

26.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

AOF Vestlandet Agder

Haraldsgata 190

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot avdelingens tillitsvalgte og medlemmer.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Hovedavtalen - Overenskomsten - Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Kurset gjennomføres over flere dager på dagtid med lunsj inkludert. Dersom du har behov for overnatting må beskjed gis til AOF ved påmelding.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med Fellesforbundet Rogaland. Kontaktperson: Mads Ohnstad, mads.ohnstad@fellesforbundet.no, tlf 93033609

Interessert i noen av disse?