AOF.no

FF avd 103 – Pensjon og AFP-viktig å vite!

Kurs ID: 502511

Oppstart

tirsdag 7. mars 2023

Slutter

tirsdag 7. mars 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 7. februar 2023

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Wood hotell

Tårnvegen 55

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet avd.103 inviterer alle sine medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

"Pensjon og AFP - viktig å vite"

Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundets avdeling 103

Ingen

  • Pensjon

  • Avtalefestet pensjon (AFP)

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått kjennskap til og informasjon om Pensjon og AFP (avtalefestet pensjon)

Dagskurs på Wood Hotel, Brumunddal
Innledere fra Sparebank 1 og Fellesforbundet

Start kl 08:30 med kaffe og rundstykker, lunsj kl 12 og avslutning med middag kl 15:30

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Wood hotell

Tårnvegen 55

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.