AOF.no

FF Akkord og tariffkurs

Fellesforbundet avd. 650 inviterer til akkord- og tariffkurs for alle medlemmer i Innlandet tilknyttet FOB.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

19.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er for medlemmer og tillitsvalgte innenfor det aktuelle tariffområdet.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Hvorfor skal vi jobbe akkord?

 • Akkord som lønnssystem

 • FOB kap.2 og 3

 • Bli kjent med akkordtariffene

 • Hvordan lykkes vi – gode rutiner for akkordlag

Etter endt konferanse skal deltakerne:

 •  ha dannet seg en mening om hvilke mål som bør vektlegges i arbeidet med utvikling av tariffavtalen og lover i arbeidslivet.

 •  ha utviklet og tilegnet seg kunnskap om utfordringene bransjen står overfor

 •  ha utviklet mening om hvilke aktiviteter som bør gjennomføres for å takle utfordringene og nå målene

 •  ha motivasjon og evne til å kunne formidle konferansens hovedinnhold til egne medlemmer

 • Dagsplan

  • Kl. 08.00 – fremmøte med kaffeservering

  • Kl. 11.30 – lunsj

  • Kl. 18.00 – middag for overnattende deltakere

 • Diskusjoner i plenum og grupper

Det er ingen eksamen på kurset.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter OU Fondets satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter OU Fondets satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til LO Kurs & Konferanse innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med oss dersom du trenger søknadsskjema.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

Interessert i noen av disse?