AOF.no

Fellesforbundets Regionale ungdomskonferanse – Region Nord-Norge

Kurs ID: 500295

Oppstart

tirsdag 15. februar 2022

Slutter

torsdag 17. februar 2022

Tidsrom

Kl.12:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. februar 2022

Timeantall

Totalt: 19

Timer med foreleser: 19

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Kjerringøy Bryggehotell

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset: 
Rikke Emilie Jacobsen
rikke.jacobsen@fellesforbundet.no
tlf: 97471214

Fellesforbundets medlemmer under 30 år som tilhører Region Nord-Norge

  • Den Sentrale Ungdomskonferansen 2022

  • Fagpolitikk, Solidaritet, Et seriøst arbeidsliv

  • Organisasjon, HMS

  • Unge og økonomi, Utdanning, fagopplæring, Yrkesstolthet

  • Klima og miljø

  • Tale, forslag og debatt

  • Valg av delegater til DSUK  

Tidsskjema:
Dag 1: Oppstart med lunsj kl. 12.00
Dag 2: Oppstart kl. og avsluttes kl.
Dag 3: Kurs avsluttes med lunsj kl. 12.15

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer dersom søknad blir godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf. 92831560

Nordland

Kjerringøy Bryggehotell

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.