AOF.no

Fellesforbundet – Vi i Transporten, lover og regler – Sør Vest

Kurs ID: 503070

Oppstart

mandag 13. november 2023

Slutter

tirsdag 14. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. november 2023

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg særregler i transportbransjen. Forskrift om arbeids- og hviletid for sjåfører, yrkestransportloven og kjøretøysforskriften vil være tema.

Deltakerene vil jobbe med individuelle lovrettigheter i et kollektiv perspektiv.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3,30 pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

 

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.