AOF.no

Fellesforbundet Ungdomslederkurs Sør-Vest

Kurs ID: 501553

Oppstart

fredag 14. oktober 2022

Slutter

søndag 16. oktober 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

torsdag 6. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 7

Timer med foreleser: 7

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Bortelid Hytte Hestheivegen 87

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Åpent for ungdomsledere som er valgt inn i styret

 • Ungdomsledere som er valgt inn i styret

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • En forståelse for hva en ungdomsleder er og plikter som følger ved.

 • Hva er regional- og sentralungdomskonferanse og målet med dette.

 • Felleskap med andre ungdomsledere i regionen – Teambuilding.

 • Hvem jeg som regional ungdomssekretær er for dem - min rolle.

 • Hvorfor vi gjør denne jobben og målrettet mot unge medlemmer

 • Kort om yrkesskader og yrkessykdom - Basis kunnskaper.

 • Kort om historien og oppbyggingen til her vi er den dag i dag.

 • Tale- og debatteknikk. Basis kunnskaper om kommentarer og innlegg på talerstolen og diverse etikette.

 • At deltakerne drar herfra inspirert med mulige planer de kan prøve å gjennomføre

 • En forståelse for hva en ungdomsleder er og plikter som følger ved.

 • Hva er regional- og sentralungdomskonferanse og målet med dette.

 • Felleskap med andre ungdomsledere i regionen – Teambuilding.

 • Hvem jeg som regional ungdomssekretær er for dem - min rolle.

 • Hvorfor vi gjør denne jobben og målrettet mot unge medlemmer

 • Kort om yrkesskader og yrkessykdom - Basis kunnskaper.

 • Kort om historien og oppbyggingen til her vi er den dag i dag.

 • Tale- og debatteknikk. Basis kunnskaper om kommentarer og innlegg på talerstolen og diverse etikette.

 • At deltakerne drar herfra inspirert med mulige planer de kan prøve å gjennomføre

 • Forelesninger samt gruppe arbeid.

 • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

 • Det skal gis rom for egen refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert.

Ingen eksamen ifm. dette kurset.

Kurset er gratis ved godkjent søknad hos ditt forbund. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.

Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Agder

Bortelid Hytte Hestheivegen 87

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.