AOF.no

Fellesforbundet – Ungdomskurs

Kurs ID: 501889

Oppstart

tirsdag 29. november 2022

Slutter

torsdag 1. desember 2022

Tidsrom

Kl.13:15 - 12:30

Påmeldingsfrist

torsdag 20. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 17

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ungdomslederne i Nord-Norge arrangerer Ungdomskurs i samarbeid med AOF Norge og Fellesforbundet Region Nord-Norge

Unge medlemmer i region Nord-Norge

Ingen krav til forkunnskaper

  • Hva er Fellesforbundet

  • Ditt medlemskap

  • Diskriminering og trakassering

  • LOFavør

  • Trepartssamarbeidet - Kommunevalg og fylkestingsvalg Høst 2023

  • Bedriftsbesøk

  • Ekstremisme

-

Kursstart: Tirsdag 29 November kl. 12:15

Lunsj dag 1: kl.12:15
Lunsj dag 2: kl:13:00
Lunsj avreisedag: kl: 12:30

Middag dag 1: kl. 19:00
Middag dag 2: kl 20:00 - Festmiddag

Kursslutt: Torsdag 1 Desember kl 12:30

Ingen prøver

Kostnader:
Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres 

Reisekostnader:
Dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

 Det er mulig å søke om stønad til barnepass. Skjema finner du på  www.skjema.aof.no.

Kontakt: solvi.lid@aof.no eller tlf. 24076070

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.