AOF.no

Fellesforbundet – Trakassering og Likebehandling / HMS for Tillitsvalgte

Kurs ID: 500904

Oppstart

mandag 17. april 2023

Slutter

tirsdag 18. april 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Hotel Residence

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer - meld deg på i dag.

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Etter endt kurs skal deltakerne ha:

 •  Fordypet seg i forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og det lovverk som denne omfatter.

 •  Reflektert over sin rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS området.

 •  Arbeidet med problemstillinger omkring hendelser og ulykker, arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll.

 •  Fordypet seg i IA arbeidet og fått trening i systematisk arbeid for å redusere sykefraværet.

 •  Drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS området, rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder.


Etter endt kurs skal deltakerne ha:

 •  Fordypet seg i forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og det lovverk som denne omfatter.

 •  Reflektert over sin rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS området.

 •  Arbeidet med problemstillinger omkring hendelser og ulykker, arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll.

 •  Fordypet seg i IA arbeidet og fått trening i systematisk arbeid for å redusere sykefraværet.

 •  Drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS området, rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakeren får en innføring om forskrift om systematisk HMS arbeid i virksomheten, og det lovverk som dette omfatter. Dette skal danne grunnlaget for det videre arbeidet i modulen.

 • Det skal drøftes og reflekteres over egne erfaringer omkring samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud på HMS området; hvilke mulige konfliktarenaer oppleves, og hvordan de er søkt løst. Deltakerne skal videre arbeide med å finne gode samarbeidsmønstre.

 • Arbeidstidsbestemmelser – bruk av skiftarbeid, overtid, turnus etc. –skal problematiseres og drøftes i forhold til den ansattes sikkerhet og helse.

 • Gjennom gruppearbeid og diskusjoner bearbeide problemstillinger knyttet opp til ansettelsestrygghet og kontroll av ansatte.

 • Deltakerne skal helst kunne arbeide med problemstillinger fra egen arbeidsplass.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Hotel Residence

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.