AOF.no

Fellesforbundet – Styre og klubblederkonferanse

Kurs ID: 502243

Oppstart

tirsdag 18. april 2023

Slutter

torsdag 20. april 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 31. mars 2023

Timeantall

Totalt: 14

Timer med foreleser: 14

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Her skal vi ha erfaringsutveksling og ta lære av hverandre om hva som er bra og fungerende klubbarbeid.
En samling hvor vi skal jobbe og diskutere mye!

Klubbledere og tillitsvalgte i avdeling 32 Transport Nord


-

• Hvordan få flere aktive/engasjerte medlemmer i klubbene?
• Hvordan kan vi få mer innflytelse på arbeidsplassen?
• Hvordan er "ståa" på din arbeidsplass og klubb?

-

Tirsdag 18. april
Kl. 17.00-19.00
Middag 19.30

Onsdag 19. april
Kl. 09.00-17.00
Lunsj fra kl. 13.00-14.00
Middag 19.00

Torsdag 20. april
Kl. 09.00-13.00
Kurset avsluttes med lunsj kl. 13.00

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Skjema finner du på  www.skjema.aof.no

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.