AOF.no

Fellesforbundet – Bransjesamling for Tillitsvalgte i Bemanningsbransjen Industri

Kurs ID: 503004

Oppstart

tirsdag 23. mai 2023

Slutter

onsdag 24. mai 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 9. mai 2023

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er en uhøytidelig og lærerik samling med fokus på relasjonsbygging- løsning og forståelse av felles problemområder i bransjen/egen bedrift

Forbundets tillitsvalgte i bemanningsbransjen Industri.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Forbundenes grunnopplæring

·         Ny i forbundet

·         Ny som tillitsvalgt

·         Forbundets historie, oppbygging og vedtekter

·         Organisasjonskunnskap

·         Lover og avtaler

·         Verving og rekruttering

·         Forhandlingsteknikk

·         Avtaleverket; hovedavtale, overenskomst og særavtaler

·         Styrearbeid

·         Møteledelse

·         Tale og presentasjonsteknikk

Samarbeid med egen bedrift

Bedriftsklubb og utfordringer

Særavtale og lokale forhandlinger

Sentralt lønnsoppgjør

Organisering av medlemmer - hvordan løser vi det?

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.