AOF.no

Fellesforbundet – Riksavtalen – Region Vest

Kurs ID: 503290

Oppstart

mandag 5. juni 2023

Slutter

tirsdag 6. juni 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 2. juni 2023

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO

Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelp problematikken. Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset. 

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3,30-/km eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr. 0,50/km. 

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.