AOF.no

Fellesforbundet – Riksavtalen – Region Vest

Kurs ID: 502538

Oppstart

mandag 6. mars 2023

Slutter

tirsdag 7. mars 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mars 2023

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Thon Hotell Bergen Airport

Kokstadvegen 3

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO

Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelp problematikken. Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset. 

Ingen eksamen.

Kursene gratis for medlemmer.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km. 

Vestland

Thon Hotell Bergen Airport

Kokstadvegen 3

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.