AOF.no

Fellesforbundet – Riksavtalekurs

Kurs ID: 502479

Oppstart

tirsdag 21. februar 2023

Slutter

torsdag 23. februar 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. februar 2023

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Scandic Meyergården Hotell

Fritjof Nansensgate 24-28

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Avdeling 74 Hålogaland og avdeling 143 Helgeland, skal i samarbeid med Studieforbundet AOF og Fellesforbundet Region Nord-Norge avholde Riksavtalekurs.

Spørsmål om kurset kan rettes til Tom-Rune Ridderseth Hind:
tom.rune.hind@gmail.com
tlf. 45487078

Medlemmer og tillitsvalgte innenfor det aktuelle tariffområdet.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Vaktliste

  • Lokaleforhandlinger

  • Lovendringer – styrke retten til hele og faste stillinger

-

Kursstart: Tirsdag 21.februar, kl. 10.00
Avsluttes: Torsdag 23. februar, kl. 14.00

Lunsj dag 1: kl. 13.00, Middag dag 1: kl. 19.00
Lunsj dag 2: kl: 13.00, Middag dag 2: kl. 19.00
Lunsj avreisedag: kl: 13.00

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Nordland

Scandic Meyergården Hotell

Fritjof Nansensgate 24-28

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.