AOF.no

Fellesforbundet – Regionskonferanse Sør-Vest

Kurs ID: 501700

Oppstart

tirsdag 6. desember 2022

Slutter

onsdag 7. desember 2022

Tidsrom

Kl.12:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

fredag 11. november 2022

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi vil gjerne få invitere avdelingsledere, ansatte ved avdelingene og ansatte ved målekontorene i Agder og Rogaland,  til den årlige Regionkonferansen.

Avdelingsledere, ansatte ved avdelingene og ansatte ved målekontorene i Agder og Rogaland

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Utfordringer, krav til endringer i tilknytning til overenskomster og avtaler.

Etter endt konferanse skal deltakerne:

  •  ha dannet seg en mening om hvilke mål som bør vektlegges i arbeidet med utvikling av tariffavtalen og lover i arbeidslivet.

  •  ha utviklet og tilegnet seg kunnskap om utfordringene bransjen står overfor

  •  ha utviklet mening om hvilke aktiviteter som bør gjennomføres for å takle utfordringene og nå målene

  •  ha motivasjon og evne til å kunne formidle konferansens hovedinnhold til egne medlemmer

  • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.