AOF.no

Fellesforbundet – Regional ungdomskonferanse

Kurs ID: 500367

Oppstart

fredag 18. februar 2022

Slutter

søndag 20. februar 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

tirsdag 15. februar 2022

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Viken

KONGSBERG

Kontakt

Rita Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for deg som er medlem i Fellesforbundet

 • Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.


Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • Den aktuelle organisasjonsmessige utfordringen

 • Forbundets/foreningens/klubbens rolle og respons i forbindelse med utfordringen

Etter endt konferanse skal deltakerne:

 • ha kunnskap om den organisasjonsmessige utfordringen.

 • ha kunnskap om hvordan organisasjonen håndterer utfordringen.

 • ha motivasjon og evne til å kunne formidle konferansens hovedinnhold til egne medlemmer.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  

 • Innledninger i plenum

 • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen avsluttende eksamen

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf 92831560

Viken

KONGSBERG

Kontakt

Rita Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.