AOF.no

Fellesforbundet – OTP, AFP og Sliterordningen

Kurs ID: 500906

Oppstart

tirsdag 22. november 2022

Slutter

onsdag 23. november 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 24. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer - meld deg på i dag.

 • Medlemmer, tillitsvalgte

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper for å melde seg på.

 • Folketrygden

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

 • Den aktuelle politiske debatten om pensjon

 • Fagbevegelsens holdninger til pensjon

 • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • ha fordypet seg i de forskjellige pensjonsordningene.

 • ha fordypet seg i hvilke konsekvenser pensjonsordningene har for egne medlemmer.

 • ha fordypet seg i debatten om framtidige endringer i pensjonsordningene.

 • Innledninger i plenum

 • Gruppearbeid

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.