AOF.no

Fellesforbundet Nye innleiebestemmelser Ålesund

Kurs ID: 502905

Oppstart

tirsdag 28. mars 2023

Slutter

tirsdag 30. mai 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 28. mars 2023

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Scandic Parken

Storgata 16

Kontakt

May-Brit Adolfsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:

Børge Ånesen

Mobil: 451 47 565

borge.anesen@fellesforbundet.org

Utvalgte tillitsvalgte på Sunnmøre

Kun etter invitasjon

Det er ingen krav til forkunnskaper.

- Nye innleiebestemmelser – hvordan jobbe med nytt lovverk i forbindelse med innleie. Kurset arrangeres som to dagskurs på 7,5 timer hver.

 

.

Kurset arrangeres som to dagskurs på 7,5 timer hver.

Ingen

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Søknadsskjema finner du på www.skjema.aof.no

Møre og Romsdal

Scandic Parken

Storgata 16

Kontakt

May-Brit Adolfsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.