AOF.no

Fellesforbundet – Lo’s Felles Ungdomskurs

Kurs ID: 500624

Oppstart

fredag 4. november 2022

Slutter

søndag 6. november 2022

Tidsrom

Kl.16:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

onsdag 28. september 2022

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 17

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

STJØRDAL

Scandic Hell, Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted: Scandic Hell, Stjørdal.

Kontaktperson med spørsmål om kurset:
Børge Ånesen
borge.anesen@fellesforbundet.org
Tlf. 452 47 565

Medlemmer under 30 år, gjerne nye medlemmer.

.

Er du under 30 år og medlem av Fellesforbundet? Ønsker du å vite mer om hva Fellesforbundet jobber med for deg som medlem? Har du lyst til å vite mer om hvordan du som medlem kan påvirke forbundet? Da er dette kurset for deg.

.

Kurset er for alle unge i LO sine forbund. Det vil bli en lærerik og hyggelig helg med mye sosial aktivitet. Kurset vil gi deg en grunnleggende innsikt i hvordan forbundet er bygget opp og hvordan forbundets forskjellige deler arbeider. I tillegg får du informasjon om LO favør.

Ingen.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: May-Brit Adolfsen tlf. 912 42 097

Trøndelag

STJØRDAL

Scandic Hell, Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.