AOF.no

Fellesforbundet – Kvinner i Fellesforbundet

Kurs ID: 500905

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

torsdag 3. november 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 3. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer - meld deg på i dag.

Kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • Likestilling i arbeids- og samfunnsliv.

 • Motivasjon.

 • Kommunikasjon.

 • Hersketeknikker.

 • Kroppsspråk.

 • Konflikthåndtering.

 • Din rolle som kvinne og tillitsvalgt/medlem.

Hensikten med kurset er å styrke den individuelle og kollektive selvtilliten hos kvinner i fagbevegelsen ved å sprenge egne grenser.

Kurset skal bidra til:

 • å styrke deltakernes bevissthet om mekanismer som undertrykker kvinners selvtillit.

 • å gi deltakerne rom for å øve teknikker for presentasjon, argumentasjon og selvsikker opptreden.

 • å øke deltakernes innsikt om viktigheten av å involvere seg i organisasjon og i samfunnsdebatter.

 • å bygge nettverk blant kvinnelige tillitsvalgte og medlemmer.

 • Innledninger og plenumsdiskusjoner.

 • Gruppearbeid.

 • Rollespill.

 • Det settes fokus på utvikling av et godt læringsmiljø som gir rom for både faglig og personlig refleksjon.

 • Kurset skal bygge på deltakernes egne erfaringer fra sin virksomhet i fagbevegelsen og i arbeidslivet.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.