AOF.no

Kurs i Industri- og bil overenskomsten

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

03.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestland

Scandic Flesland Airport

Lønningsvegen 9

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Fellesforbundet Region Vest inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs på Scandic Flesland Airport .

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til overenskomstene, avtaleforhold og regulering av disse, og vite hvordan denne kan reguleres eller endres og hvordan benytte denne som et verktøy for å sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.

Kursinnhold: Fellesdelen - Arbeidstid - Arbeidsplaner og rotasjoner - Offshorebilaget.

Kurset blir felles og deles i 2 grupper underveis.

Mål for læring: Kurset tar for seg Industrioverenskomsten og Biloverenskomsten og hvilken betydning disse har for medlemmene og de tillitsvalgte

Ingen eksamen.

Kostnad: Kurset er gratis.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 177/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Interessert i noen av disse?