AOF.no

Fellesforbundet – kurs i Industrioverenskomsten

Kurs ID: 502176

Oppstart

onsdag 1. februar 2023

Slutter

fredag 3. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 3. januar 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Modulen tar for seg Industrioverenskomsten og hvilke betydning disse har for medlemmene og de tillitsvalgte. Etter gjennomført modul skal deltakerne kjenne til overenskomsten, avtaleforhold og regulering av disse, og vite hvordan denne kan regulere eller endres, og hvordan benytte det som verktøy for å sikre bedre lønns- og arbeids for sine medlemmer.

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte på Industrioverenskomsten

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Fellesdelen

Arbeidstid

Arbeidsplaner og rotasjoner

Offshorebilaget

Den tillitsvalgtes” arbeidsverktøy” Industrioverenskomsten.

-

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.