AOF.no

Fellesforbundet – kurs i Bilbransjeavtalen

Kurs ID: 502684

Oppstart

onsdag 26. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 28. mars 2023

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Den tillitsvalgtes” arbeidsverktøy” Bilbransjeavtalen.

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte på bilbransjeavtalen.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Arbeidstidsbestemmelser

Skift - og turnusplaner

Lønnsbestemmelser

Medlemsinvolvering - tariffrevisjon

Kurset tar for seg Bilbransjeavtalen og hvilke betydning denne har for medlemmene og de tillitsvalgte. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til overenskomsten, avtaleforhold og regulering av disse, og vite hvordan denne kan reguleres eller endres, og hvordan benytte det som verktøy for å sikre bedre lønns- og arbeids for sine medlemmer.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.