AOF.no

Fellesforbundet – Kraftkonferanse

Kurs ID: 502490

Oppstart

torsdag 23. februar 2023

Slutter

fredag 24. februar 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 13:30

Påmeldingsfrist

fredag 3. februar 2023

Timeantall

Totalt: 10

Timer med foreleser: 10

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er en konferanse for Fellesforbundets Tillitsvalgte - vel møtt til årets viktigste konferanse - meld deg på i dag! Klikk på Faginnhold for å se programmet.

Forbundets Tillitsvalgte

Det er ingen krav til forkunnskaper

Fellesforbundets kraftkonferanse – kraftpolitikk for framtida

Torsdag 23.02.23:

10.00 Åpning ved Steffen Høiland

10.10 Har vi for lite kraft, og er løsningen på strømkrisen simpelthen å produsere mer?

Innleder fra NVE og Hogne Hongset.

11.15 Pause

11.30 - Hvordan bør kraftsystemet vårt utformes i framtida for å unngå kriser, og hvordan sikre at kraft er og forblir et konkurransefortrinn for norsk industri?

- Hvilke tiltak må iverksettes på kort sikt for å hjelpe næringslivet gjennom krisa?

Jørn Eggum og Stein Lier Hansen innleder til debatt.

12.30 Pause

12.40 Plenumsdebatt med oppsummering til slutt.

13.30 Lunsj

14.30 Energikommisjonene og deres forslag:

Energikommisjonen, v. Kjell Roland.

Alternativ energikommisjon, v. Hogne Hongset.

Geir Vollsæter, vurderer kommisjonenes forslag, konsekvenser og muligheter.

15.30 Er et nytt kraftsystem mulig innenfor rammene av EØS? Paneldebatt.

SP (venter på svar)

AP (venter på svar)

Boye Ullmann, faglig sekretær Rødt

Terje Halleland, stortingsrepresentant, FRP

17.00 DeFacto, ny rapport om strømpriskrisen, v. Isak Lekve.

18.00 Avslutning for dagen.

19.00 Festmiddag.

Fredag 24.02.23:

09.00 Hvordan skaffe mer kraft til å dekke framtidas behov?

Olav Lie, spesialrådgiver ved næringspolitisk avdeling i LO.

Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA.

Leif Lia, professor NTNU.

Spørsmål og debatt i plenum.

11.10 Utsjekk og kaffe

11.30 Folk flest ønsker makspris – utopi eller mulighet? v. Sofie Marhaug, energi- og miljøkomiteen stortinget.

12.00 Veien videre i kraftpolitikken, v. våre tillitsvalgte.

Bjørn Gottschlich, FF avd. 9 Østre Agder.

Jorge Dahl, Unionen Fagforening.

Remy Penev, FF avd. 57 – Nord Rogaland.

Bjørn Sigurd Svingen, FF avd. 23 Raufoss jern og metall.

Åpning for spørsmål/innlegg fra salen.

13.15 Oppsummering av konferansen, v. Steffen Høiland, FF avd. 57.

13.30 Avslutning og lunsj

Intern samling og kurs

Kurset gjennomføres på dagtid over to dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.