AOF.no

Fellesforbundet Kjøre- og hviletidsbestemmelser

Kurs ID: 500880

Oppstart

onsdag 6. april 2022

Slutter

torsdag 7. april 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. mars 2022

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer.

Kurs for tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet Transport Nord, Region Nord-Norge.

Tillitsvalgte/medlemmer Fellesforbundet avd. Transport Nord.

Kjøre - og hviletidsbestemmelser

Kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Kurset gjennomføres over 2 dager med kost og losji inkludert.

Tidsskjema: Dag 1 fra kl. 09.00 -18.00 og dag 2 fra kl. 09.00 - 13.00.

Ingen prøver.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Berit Ilvær, berit.ilver@aof.no, tlf 41763759

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.