AOF.no

Fellesforbundet Innlandet – Akkordkurs oktober

Kurs ID: 501483

Oppstart

torsdag 13. oktober 2022

Slutter

fredag 14. oktober 2022

Tidsrom

Kl.07:30 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 23. september 2022

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Innlandet - Akkordkurs

Medlemmer og tillitsvalgte innenfor det aktuelle tariffområdet.

.

.

  • Opplæring og forståelse for akkordtariffene

  • FOB kapittel 2 og 3 lønnssystemer og akkordarbeid

  • Viktigheten av akkordavtalen

  • Tarifforståelse

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Dag 1: Oppmøte med kaffe og rundstykker kl.:0730, slutt for dagen kl.:1530

Dag 2: Kl.: 0800 - 1300

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.