AOF.no

Fellesforbundet Indre Østland, kurs i Pensjon, AFP og HELP forsikring

Kurs ID: 502427

Oppstart

mandag 27. februar 2023

Slutter

mandag 27. februar 2023

Påmeldingsfrist

mandag 13. februar 2023

Timeantall

Totalt: 5

Timer med foreleser: 5

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Clarion Collection Hotel Astoria

Torggata 23

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Avd.650 ønsker å invitere medlemmer og tillitsvalgte i Indre Østland til kurs om pensjon og AFP.
Etter pensjon reformer er det viktigere en noen gang å planlegge for fremtiden. Informasjon om rettigheter til pensjon og hvilke muligheter en har for trygge sin økonomi når en blir eldre og tiden nærmere seg for pensjon.

HELP Advokat forsikring er et LO Favør produkt vi kan tegne kollektivt. Vi får informasjon om produktet og vilkår.

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læremoduler fra:

Pensjon, folketrygden og tjeneste pensjon.

AFP, avtalefestet pensjon.

Info om LOfavør HELP advokatforsikring

Kurset skal gi medlemmer og tillitsvalgte grunnleggende kjennskap om pensjon, folketrygden og tjeneste pensjon.

Info om muligheter for pensjon sparing, AFP, avtalefestet pensjon viktig for oss som er organisert.

Vilkår og muligheter.

Vi ønsker å informere om LO favør HELP advokat forsikring.

Starter med kartlegging av deltakere på kurset. Hva ønsker du å få ut av kurset?

Store deler av kurset foregår gjennom informasjon fra ulike forelesere med muligheter for å stille spørsmål

Erfarings utveksling og lokale temaer tas med i kurset.

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Clarion Collection Hotel Astoria

Torggata 23

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.