AOF.no

Fellesforbundet Indre Østland – kurs i økonomi og regnskap

Kurs ID: 502476

Oppstart

tirsdag 7. februar 2023

Slutter

tirsdag 7. februar 2023

Påmeldingsfrist

tirsdag 31. januar 2023

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Quality Hotel Strand

Elvegata 3-4

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Indre Østland inviterer til innføring i økonomi/ regnskap for styrerepresentanter og tillitsvalgte!

Foreleser er Runar Landsverk.

Tillitsvalgte og styrerepresentanter i Fellesforbundet Indre Østland

Ingen

  • Det er viktig at tillitsvalgte har grunnopplæring og forståelse av regnskap. Kunne litt om oppsett, samt forstå de ulike postene og vite litt om hvordan de påvirker hverandre.

  • Etter endt kurs er målet at regnskap har blitt litt mer forståelig.

Skolere styret og klubbledere slik at de kan lese et regnskap, og forstå "riktes tilstand" ute i bedriftene.

Tid: Dagskurs med oppstart kl 9, og avslutning kl 15. Kaffe/ te og rundstykker fra kl 8:45

Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Quality Hotel Strand

Elvegata 3-4

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.