AOF.no

Fellesforbundet Indre Østland – Regional ungdomskonferanse

Kurs ID: 502090

Oppstart

fredag 20. januar 2023

Slutter

søndag 22. januar 2023

Påmeldingsfrist

tirsdag 20. desember 2022

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Thon Partner Hotel Elgstua

Trondheimsvegen 9

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Den Regionale ungdomskonferansen

 

Den regionale ungdomskonferansen er en av de viktigste arenaene for medlemmer i Fellesforbundet under 30 år. På konferansen vil man lære hva det rådgivende dokument er, og det vil være god tid til å jobbe med forslag til det nye rådgivende dokument for 2023- 2024.

Etter at forslagene er sendt inn vil de bli diskutert og stemt over om de skal sendes videre til den sentrale ungdomskonferansen. På den regionale ungdomskonferansen vil representantene/delegatene til den sentrale ungdomskonferansen bli valgt.

Under den regionale ungdomskonferansen vil den tradisjonsrike Fellesforbundets ungdomsmesterskap (light) bli gjennomført. Her vil det bli delt inn i lag og det vil være forskjellige konkurranser som gir poeng. Til slutt blir vinnerlaget kåret.

 

Konferanser kan være skummelt å melde seg på for personer som ikke har deltatt på det før. En ungdomskonferanse er derfor en myk start som gir deltakerne mulighet til å stille spørsmål underveis og bli kjent med nødvendige roller som dirigenter, referenter, valgkomite, og redaksjonskomite.

 

I forkant av konferansen bli det gjennomført et regionalt ungdomskurs. Der vil man lære om mange spennende temaer som kan gi inspirasjon til forslagskrivingen. For mere informasjon, sjekk ut linken: https://www.aof.no/kurs/fellesforbundet-indre-ostland-regionalt-ungdomskurs/?site=1

 

Har du spørsmål så kan du kontakte:

Raymond Lilleeng, regional ungdomssekretær i Fellesforbundet på

raymond.lilleeng@fellesforbundet.no eller på tlf 95977256

Målgruppe

Fellesforbundet i Innlandet sine medlemmer under 30 år.

Ingen

  • Informasjon om det rådgivende dokument i Fellesforbundet og dens betydning.

  • Forslagskriving til det rådgivende dokument til Fellesforbundet for 2023-2024

  • Debattering og votering over innkommende forslag

  • På denne konferansen er målet at:

  • Deltakerne lærer hvordan man formelt kan lage og sende inn forslag i organisasjonen.

  • Deltakerne sender inn forslag og diskuterer saker som er viktig for dem og andre ungdom i Fellesforbundet.

  • Det blir formelt valgt en delegasjon fra Innlandet til den sentrale ungdomskonferansen til Fellesforbundet.

  • Forelesninger samt gruppe arbeid.

  • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

  • Talestol vil bli brukt under hele konferansen.

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3.- pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 162,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Innlandet

Thon Partner Hotel Elgstua

Trondheimsvegen 9

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.